Performans Yönetimi

Performans yönetim sisteminin temel amacı; çalışanlarımızın performanslarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu sayede yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın karşılıklı beklentilerini paylaşmasına, performans değerlendirmede somut, ölçülebilir kriterlerin kullanılmasına, performans görüşmelerinde çalışanlarımızın kişisel gelişim planına yönelik adımlar atarak, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine olanak tanıyoruz.