Sürdürebilir Bir Dünya

Doğayı korumaya kararlıyız…

Üretim esnasında gerekli hammadde miktarlarını optimize ediyoruz. Sürdürülebilir su yönetimi ve hammadde tedariği ile tüm operasyonlarımızda verimliliği ve mükemmelliği hedefliyoruz. Şirket değerleri ile sürdürülebilir toplum değerlerini harmanlayarak, bunları iş yapış şekillerimize entegre ediyoruz.

Yeşil Üretim (Green Production) yöntemiyle yaptığımız üretimin sonucu ortaya çıkan atıklar, hayvan yemi olarak kullanılabiliyor. Doğanın geri kabul etmeyeceği hiçbir ürünü üretmiyoruz. Böylece üretim, tüketim ve tüketim sonrası aşamalarda insana, hayvana ve doğaya dost kalabiliyoruz. Üretim sırasında havaya, toprağa, denizlere ve yer altı sularına karışabilecek hiçbir zehirli atık oluşturmuyoruz. Üretim aşamasında %100 geri dönüşümlü, gıda tipi, çevreye ve doğaya dost PE (Polietilen) ve PP (Polipropilen) ambalajlar kullanıyoruz.

” İnsan sağlığına ve suda yaşayan canlılara sahip çıkıyoruz. “

Ürünlerimizde hiçbir sentetik hammadde kullanmıyoruz çünkü biliyoruz ki bu hammaddeler doğada çözünmüyor ve insan vücudunda zamanla birikme yaparak karaciğer, böbrek vb. organlar üzerinde hasara neden olabiliyor. Ayrıca bu hammadde atıkları sularda kirlilik yaparak, denizlerde ve nehirlerde yaşayan canlıların yaşam alanlarını kısıtlıyor. Bu nedenle ürünlerimizde %100 doğal hammaddeler kullanıyor ve doğaya özen gösteriyoruz.