BioArge

BioArge, doğal kaynaklar ile yüksek teknolojileri birleştiren, yaşadığımız dünya için sürdürülebilir çözümler geliştiren öncü bir AR-GE şirketidir.

AR-GE teknolojilerindeki modern gelişmeler ışığında kurulan ve yüksek teknolojiyle donatılan BioArge’de, bilimi bütünsel bir bakış açısıyla uyguluyor ve bu bağlamda farklı disiplinlerden donanımlı bilim adamları ile birlikte çalışıyoruz.

BioArge Laboratuvarlarımızın AR-GE bölümünde, kimya, biyoloji, mikrobiyoloji, hücre kültürü alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip uzman çalışanlarımız ile disiplinler arası çalışarak, gelişmiş laboratuvar alt yapımızda %100 doğal bebek bakım, kişisel bakım ve ev bakım ürünleri geliştiriyoruz.

Hücre Kültürü Laboratuvarı

BioArge Hücre Kültürü Laboratuvarımızda geliştirdiğimiz bebek bakım, kişisel bakım ve ev bakım ürünlerinin güvenirliğini ve etkinliğini değerlendirmek için hücre testleri yapıyoruz. Böylece geliştirilen ürünlerin ve onların içerisinde kullanılan çeşitli hammaddelerin hücreler üzerinde etkin dozlarını belirleyip herhangi bir toksik etkisi olup olmadığını araştırıyor, hayvanlar üzerinde test yapmaya gerek duymadan, ürünleri güvenilir hale getiriyoruz.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

BioArge Mikrobiyoloji Laboratuvarımız, ürünlerin, hammaddelerin ve üretim alanlarının tüm kontaminasyon risklerini göz önünde bulundurarak mikrobiyolojik testler yapar. Mikrobiyolojik olarak uygun koşullarda üretimi yapılan bebek bakım, kişisel bakım ve ev bakım ürünlerine tarama-zorlama (challenge) uygular, ürünün patojen mikroorganizmalara karşı etkinliğini araştırır ve böylece mikrobiyolojik açıdan güvenilir ürünler geliştiririz.

www.bioarge.com